Όργανα Διοίκησης Εκτύπωση
Α΄ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Λούρμπας  Βασίλειος Πρόεδρος

 Μουσταφά

 Φερχάτ

Αντιπρόεδρος

 Γυμνόπουλος

 Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας

 Μεμέτ

 Ντιντσέρ

Ταμίας

 Ελευθεριάδου

 Παρασκευή

Μέλος

 Θεμελίδης

 Δημήτριος

>>

 Κωστάκη

 Αγλαΐα

>>

 Λεοντίδης

 Σταύρος

>>

 Μεμέτ

 Μεσούτ

>>

 Ντιάκαλης

 Χρήστος

>>

 Χαριτόπουλος

 Κωνσταντίνος

>>

 

Β΄ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 Γυμνοπούλου

 Ειρήνη

               Μέλος

 Εμίνογλου

 Μεμέτ

             >>

 Χαραλαμπίδης

 Χαράλαμπος

>>

 

Γ΄ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ  Π.Ι.Σ.

 Κιαμήλογλου

 Μπιουλέντ


 Κωστάκη

 Αγλαΐα

 Λούρμπας

 Βασίλειος


 Χαριτόπουλος

 Κωνσταντίνος


 

Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Κυριαζίδης

 Στέργιος

Πρόεδρος

 Σωτηρακόπουλος

 Νικόλαος

Αντιπρόεδρος 

 Γιαννακόπουλος

 Νικόλαος

Τακτικό Μέλος 

 Κατερινάκης

 Κωνσταντίνος

>> 

 Κλείτσας

 Κωνσταντίνος

>>

 Κωστάκης

 Παράσχος

>> 

 Μαρινίδου

 Παρασκευή

>>

 Μεμέτ

 Χουσαμετίν

>>

 Μιχαλόπουλος

 Αντώνιος

Αναπληρωματικό Μέλος

 Αϊδονόπουλος  Αναστάσιος               >>
 Διαμαντόπουλος
 Λεωνίδας
              >>
 Μανιώτου-Κωστάκη
 Μαρία
              >>
 Λαμπροπούλου
 Μαρία
              >>
 Κιαμήλογλου
 Μπιουλέντ
              >>