ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛ. ΡΟΔΟΠΗΣ Εκτύπωση

Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 21/09/2011

Απόντες: Εμίνογλου,  Ντιάκαλης, Μανώλης , Σίμογλου

 

Αποφασίστηκε ομοφώνως μετά από το απαντητικό  έγγραφο  του ΣΕΠΕ ( Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) όπου μας ανακοινώθηκαν οι ιατροί που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του νομού να ζητήσει ο σύλλογος  να εφαρμοστούν οι νόμοι 3996/2011 και 3850/2010 καθώς στην παραπάνω λίστα υπάρχουν ιατροί που δεν είναι μέλη του συλλόγου  γεγονός που αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία.

Για την θέση του μέλους της επιτροπής ελέγχου της λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών αποφασίστηκε ομοφώνως να παραταθεί η θητεία, του μέχρι σήμερα μέλους κ. Ν. Σωτηρακόπουλου με αναπληρωτές τους ιατρούς α). κ. Γκεβρέκη β) κ. Γκάρο Εσαγιάν. Η παράταση ισχύει μέχρι την επικείμενη αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας οπότε και ο σύλλογος θα αποφασίσει εκ νέου.

Αποφασίστηκε ομοφώνως και ανατέθηκε στην νομικό σύμβουλο του συλλόγου να αποσταλούν σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και στην Διεύθυνση Συγκοινωνιών, εξώδικα των ιατρών που συμφώνησαν με αυτή την δράση στην τελευταία έκτακτη γενική συνέλευση του συλλόγου.

Αποφασίστηκε ομοφώνως η αποστολή επιστολών ενημέρωσης των μελών για τα οφειλόμενα ποσά των προηγούμενων ετών με την υπενθύμιση ότι σε περίπτωση που δεν εξοφληθούν σε 30 ημέρες ο σύλλογος θα προχωρήσει σε διαγραφή τους όπως ορίζει το καταστατικό .

Αποφασίστηκε ομοφώνως η ανάρτηση των αποφάσεων του εκάστοτε ΔΣ στην ιστοσελίδα του συλλόγου και η αποστολή ενημερωτικών mails στα μέλη

Συζητήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις του συλλόγου.