8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας Εκτύπωση

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας, 23-25 Οκτωβρίου 2020