«ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ 2019» │ 15 - 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 │ ΑΘΗΝΑ, ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ Εκτύπωση

Επεμβατική Καρδιολογία 2019
15 – 16 Νοεμβρίου 2019 │ Αίγλη Ζαππείου │ Αθήνα


Επιλέξτε εδώ για το Επιστημονικό Πρόγραμμα

Επιλέξτε εδώ για την εγγραφή σας