9ο Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη, 7-9 Νοεμβρίου 2019, Θεσσαλονίκη Εκτύπωση

Η Ελληνική Εταιρεία Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Υγεία υπό την αιγίδα της Γ' Ψυχιατρικής Κλινικής και του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ διοργανώνει το
«9o Συνέδριο Βιοψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Ιατρική Περίθαλψη» στις 7-9 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη.

Το Προκαταρκτικό Πρόγραμμα καθώς και τα Έντυπα Εγγραφής βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου www.praxicon.gr/biopsych19