7ο ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ & ΘΡΟΜΒΩΣΗΣ Εκτύπωση

7ο Κλινικό Φροντιστήριο Πνευμονικής Υπέρτασης & Θρόμβωσης
8 - 9 Νοεμβρίου 2019 │ Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης

www.pulmonaryhypertension2019.gr


Επιλέξτε εδώ για την εγγραφή σας