ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα: Από την Τιμολόγηση στην Αποζημίωση Φαρμάκων & Τεχνολογιών Υγείας Εκτύπωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας στην Ελλάδα: Από την Τιμολόγηση στην Αποζημίωση Φαρμάκων & Τεχνολογιών Υγείας