Επιστημονική ημερίδα με θέμα: "Αντικατοπτρισμοί: Μικρές Ιατρικές Ιστορίες-Μεγάλα Μαθήματα" Εκτύπωση

Η Εταιρεία Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα: "Αντικατοπτρισμοί: Μικρές Ιατρικές Ιστορίες-Μεγάλα Μαθήματα" στις 9 Ιανουαρίου 2016 στα Ιωάννινα στο ξενοδοχείο Du Lac.