• Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-14:00 / Τεταρτη: 17:00-20:00

Το γράμμα του Δ.Σ.

Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012 09:34

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ , ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

                                             ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ιατρική κοινότητα παγιδευμένη για πολλά χρόνια στην αδιέξοδη λογική “ο καθένας κλεισμένος στον εαυτό του και για τον εαυτό του”, αρχίζει ν’ αντιλαμβάνεται πως μόνο μέσα από ενωτικές συλλογικές διαδικασίες υπάρχει ελπίδα να διασφαλίσει αξιοπρεπή επιστημονική και επαγγελματική επιβίωση.

Μια νέα συνείδηση αρχίζει να διαμορφώνεται και μια ριζοσπαστική αντίληψη αρχίζει να κερδίζει έδαφος.

Μας ενώνουν κοινές αντιλήψεις, ανεξάρτητα από την κομματική ή παραταξιακή ένταξη.

Δεν ποντάρουμε στη διάλυση των δημόσιων και κοινωνικοασφαλιστικών δομών υγείας με την αφελή και επικίνδυνη “προσδοκία” πως έτσι θα εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των αυτοαπασχολούμενων γιατρών.
• Δεν θεωρούμε πως η “δύσκολη οικονομική κατάσταση” πρέπει να οδηγήσει το ιατρικό σώμα στη λογική του “ο σώζων εαυτόν σωθήτω” με μετακύλιση του κόστους στους συμπολίτες μας, σ΄ ένα χωρίς αρχές αγώνα για επαγγελματική επιβίωση.
• Πιστεύουμε πως η υγεία είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και πως οι δημόσιες και κοινωνικοασφαλιστικές δομές πρέπει να ενισχυθούν και να στηριχτούν, όχι μόνο για τη δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες αλλά και για την προοπτική απασχόλησης των γιατρών και ιδιαίτερα των νέων.

Αγωνιζόμαστε για την ενότητα όλων των κλάδων των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων γιατρών που θέλουν να εργάζονται και να ζουν με αξιοπρέπεια από τις νόμιμες αμοιβές τους. Οι γιατροί του ΕΣΥ, οι μισθωτοί του ΕΟΠΥΥ, οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν ενωμένοι να διεκδικήσουν τους όρους που θα εξασφαλίζουν την αξιοπρεπή άσκηση της ιατρικής και την ποιοτική προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Η ελεύθερη πρόσβαση στη συνταγογράφηση και παραπομπή για εξετάσεις καθώς και η κατοχύρωση συλλογικών συμβάσεων για όλους τους κλάδους αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την άσκηση της ιατρικής στον τόπο μας.
• Η εξασφάλιση της επαγγελματικής επιβίωσης των αυτοαπασχολούμενων εργαστηριακών συναδέλφων μας αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της δράσης μας. Θα πορευτούμε προς υπερσυγκέντρωση και απομύζηση όλων των δαπανών προς τις μεγάλες επιχειρήσεις ή θα στηρίξουμε την αξιοπρεπή επιβίωση των αυτοαπασχολούμενων με ευνοϊκή επίδραση στην ποιότητα και στην ευκολία πρόσβασης των πολιτών; Το πλαφόν αποτελεί επιβεβλημένη λύση παράλληλα με τον ουσιαστικό και με επιστημονικά κριτήρια έλεγχο.
• Θεωρούμε αναγκαία την επικράτηση ενός πνεύματος κοινωνικής ευθύνης κατά την άσκηση της ιατρικής, θεματοφύλακας της οποίας πρέπει να είναι οι ιατρικοί σύλλογοι και οι επιστημονικές ενώσεις των γιατρών. Θεωρούμε απαραίτητο τον έλεγχο με βάση επιστημονικά και τεκμηριωμένα στοιχεία και δεν δεχόμαστε την αυθαίρετη μονομερή άσκηση ελέγχου από διοικητικά όργανα του ΕΟΠΥΥ.

► Οφείλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή που θα κατοχυρώνει τα εργασιακά, ασφαλιστικά και επιστημονικά δικαιώματα των μισθωτών γιατρών του ΕΣΥ και του ΙΚΑ, που θα εξασφαλίζει την επιστημονική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των αυτοαπασχολούμενων, συμβεβλημένων ή όχι με το ασφαλιστικό σύστημα, παράλληλα με την εξασφάλιση δωρεάν εύκολης πρόσβασης σε όλους τους πολίτες σε δημόσιες και κοινωνικοασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας.

► Οφείλουμε να βρούμε τη χρυσή τομή που θα εμποδίζει την διαφθορά και κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και θα διασφαλίζει τη δυνατότητα άσκησης της ιατρικής σε όλους τους γιατρούς και ιδιαίτερα τους νέους, αποτρέποντας την αιμορραγία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό.

Οι λύσεις δεν είναι εύκολες και τίποτα δε μας χαρίζεται χωρίς αγώνες

 

1. Απαιτείται να αμφισβητηθεί και ανατραπεί στην πράξη ο απαράδεκτα χαμηλός προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ και των δημόσιων δαπανών για την υγεία. Να σταματήσουμε τις αλόγιστες και εγκληματικές περικοπές.
2. Απαιτείται να σταματήσει η παράδοση όλων των δυνητικά “κερδοφόρων” τομέων της υγείας στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Να μην εφαρμοστεί και να ακυρωθεί η εφαρμογή του Ν 3919/2011 και της εγκυκλίου 141282/21.12.2011 που παραδίδουν στις ορέξεις των μεγαλοεπιχειρηματιών την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι ώρα το ιατρικό κίνημα να διεκδικήσει και να επιβάλει την απαγόρευση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της υγείας σε οποιονδήποτε εκτός από αυτοαπασχολούμενους γιατρούς και συνεταιρισμούς γιατρών.
3. Οφείλουμε να περιφρουρήσουμε την κατάκτηση της ελεύθερης συνταγογράφησης και αναγραφής παραπεμπτικών απ΄ όλους τους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι θα πρέπει με υψηλό αίσθημα ευθύνης να χειριστούν με βάση την ιατρική δεοντολογία και τη χρηστή διαχείριση την εφαρμογή της. Δεν αναγνωρίζουμε αυθαίρετες και μονομερείς διοικητικές αποφάσεις για τη δυνατότητα επιβολής ποινών για “υπέρβαση” των ορίων. Είναι ώρα να διεκδικήσουμε στην αρμοδιότητα του ελέγχου να συμμετέχουν αποφασιστικά οι ιατρικοί σύλλογοι και οι επιστημονικές ενώσεις ειδικοτήτων, τα πλαίσια δε να καθοριστούν από τη συλλογική σύμβαση.
4. Θα διεκδικήσουμε και θα επιβάλουμε τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων για οποιαδήποτε σύμβαση των γιατρών στο δημόσιο και κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, αλλά και για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας που απασχολούν ιατρικό προσωπικό. Για τον ΕΟΠΥΥ θα διεκδικήσουμε τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των συναδέλφων που επιθυμούν αφού πρώτα κατοχυρωθούν τα ζητήματα απασχόλησης, ασφάλισης, αμοιβής και ελέγχου. Μέχρι τότε καμιά ατομική σύμβαση.
Η αξιοπρεπής αμοιβή κατά πράξη και περίπτωση δεν είναι πανάκεια, στο βαθμό που δεν είναι εξασφαλισμένα τα κονδύλια για τις αμοιβές και δεν εξασφαλίζεται η δωρεάν πρόσβαση των ασφαλισμένων στους συμβεβλημένους γιατρούς. Σε κάθε περίπτωση αρνούμαστε κατηγορηματικά τον εγκλωβισμό ασθενών και γιατρών στο απαράδεκτο κατασκεύασμα του μνημονιακού ΕΟΠΥΥ που το μόνο που κάνει είναι να στοιβάζει 9εκ ασφαλισμένους σε ένα σύστημα με λιγότερους και χειρότερα αμειβόμενους γιατρούς και ανεπαρκείς παροχές.
5. Οι αυτοαπασχολούμενοι εργαστηριακοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα συνεργασίας με το κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα, συνεργασία που θα καλύπτεται από συλλογική σύμβαση με σωστή τιμολόγηση των εξετάσεων και των πράξεων, μακριά από εξευτελιστικές τιμολογήσεις αλλά και από εξόφθαλμα υπερτιμολογημένες τιμές. Η θέσπιση ανώτατου ορίου (πλαφόν) πρέπει να διεκδικηθεί και να κατοχυρωθεί.
6. Υπερασπιζόμαστε τον δημόσιο χαρακτήρα και την επαρκή χρηματοδότηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και την διασφάλιση της εργασιακής σχέσης, του ειδικού ιατρικού μισθολογίου, των προσλήψεων και των κονδυλίων για ασφαλή εφημέρευση των γιατρών του ΕΣΥ. Απαιτούμε την άμεση πρόσληψη όσων συναδέλφων έχουν κριθεί.
7. Θα υπερασπιστούμε την διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών δικαιωμάτων των μονίμων και αορίστου χρόνου γιατρών του ΙΚΑ στον ΕΟΠΥΥ και απαιτούμε την κατοχύρωση των οργανικών θέσεων με ΚΥΑ.
8. Στηρίζουμε τα αιτήματα των νέων γιατρών και θα είμαστε πλάι τους στις δίκαιες διεκδικήσεις για ισότιμη πρόσβαση στο επαγγελματικό πεδίο και τη δυνατότητα εξειδίκευσης και εκπαίδευσης χωρίς άδικους φραγμούς.
9. Καλούμε τους συναδέλφους σε όποιον τομέα εργάζονται να πορευτούν με αίσθημα ευθύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους ταλαιπωρούμενους συμπολίτες μας. Προτείνουμε οι ιατρικοί σύλλογοι να καλέσουν τους αυτοαπασχολούμενους σε περιορισμό(πάντα σε αξιοπρεπή πλαίσια) της αμοιβής για την ιατρική επίσκεψη. Παράλληλα θα απαιτήσουμε από το υπουργείο οικονομικών να μην προχωρήσει σε θεσμοθέτηση εξωπραγματικών αντικειμενικών κριτηρίων που θα καταστήσουν απαγορευτική την άσκηση της ιατρικής.
Μας γνωρίσατε μέσα από τους αγώνες και την ενωτική υπεύθυνη στάση μας όλο το προηγούμενο διάστημα στον ΠΙΣ και στους ιατρικούς συλλόγους και τις ομοσπονδίες.
Δεν χρησιμοποιήσαμε και δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το ΔΣ του ΠΙΣ και των Ιατρικών Συλλόγων ως παραταξιακό φέουδο, ούτε ως βήμα προσωπικής προβολής.
Δυστυχώς ορισμένοι παίζουν με μεγάλη έλλειψη ευθύνης με τη δημοκρατική λειτουργία και τις συλλογικές διαδικασίες και προσπαθούν να τις περιορίσουν στα “μέτρα” τους και τις σκοπιμότητες τους. Εμείς αντιταχτήκαμε στην αδικαιολόγητη προσπάθεια αναβολής των εκλογών στον ΠΙΣ και ευτυχώς επικράτησε η λογική.
Δεν μας απασχολούν τα “δακτυλίδια” και τα επίσημα κομματικά χρίσματα. Δεν απασχολούν πια ούτε το ιατρικό σώμα αλλά και την πλειοψηφία της κοινωνίας. Τελείωσαν για την κοινωνία, είναι ώρα να τα αφήσουμε πίσω και στον ιατρικό χώρο. Όσοι σε διάφορες φάσεις αποδέχτηκαν την ταύτιση τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της διορισμένης διοίκησης πρέπει επιτέλους ν΄ αντιληφθούν ότι δεν μπορούν να εκφράσουν το “νέο”.
Κάποιοι προτείνουν την τακτική του lobbying σαν πανάκεια. Η τακτική αυτή σημαίνει άτυπες συναλλαγές και πιέσεις, πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τους αγώνες και την δημοσιότητα. Σημαίνει συμβιβασμούς μακριά από τη μεγάλη μάζα των γιατρών. Είναι τουλάχιστον αντιφατικό συνάδελφοι που το τελευταίο διάστημα καταγγέλλουν τους πάντες για “συμβιβασμό” και έλλειψη αγωνιστικότητας να μας προτείνουν αυτή την πρακτική.

Εμείς θα επιμείνουμε στις ενωτικές συλλογικές διαδικασίες, στη συνεχή ενημέρωση και στην αγωνιστική συμπαράταξη όλων των γιατρών με τους εργαζόμενους και την κοινωνία.
Όσοι πιστεύουν πως κάτι άλλαξε στον ΠΙΣ τα δύο τελευταία χρόνια, όσοι είδαν τον ΠΙΣ πιο κοντά στα προβλήματα του ιατρικού κόσμου με αγωνιστικότητα και ισχυρότερη παρουσία σε σχέση με παλαιότερα, καλούνται ν΄ αναρωτηθούν πού οφείλεται αυτό και να ενισχύσουν αυτούς που πρωτοστάτησαν σε αυτή τη “μεταμόρφωση”, που είναι ακόμα ατελής και ανολοκλήρωτη αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί, προκειμένου ο ΠΙΣ να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων και των αναγκών των γιατρών και ολόκληρης της κοινωνίας. Η ενισχυμένη παρουσία μας είναι εγγύηση ότι αυτή η πορεία θα ολοκληρωθεί.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Tracking of users and measure and improve performance and supports personalisation
Accept
Decline