• Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-14:00 / Τεταρτη: 17:00-20:00
Πέμπτη, 07 Δεκεμβρίου 2017 10:03

Χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας ιατρείου

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

- ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ

- ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ

- ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ

- ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Υπόδειγμα-συμφωνητικού-συστέγασης-ιατρείων

- Υπόδειγμα - συμφωνητικού - κοινού - ιατρείου

- ΦΕΚ 70/10-04-2001 (Π.Δ.84) - Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)

- ΦΕΚ 713/13-03-2012 - Καθορισμός δικαιολογητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων

- ΦΕΚ 222/12-11-2012 - Τροποποίηση Π.Δ. 84/2001 και Ν.3919/2011- Περιπτώσεις ΙΒ.3 και ΙΒ.4 (σελ. 5617 -5618)

- ΦΕΚ 1088/30-04-2013 - Ειδικότητα ιατρών σε κοινά ιατρεία - συμπλήρωση ΦΕΚ 713/2012 άρθρο 3 -παρ. ε΄

- ΦΕΚ 2302/27-08-2014 - Τροποποίηση του παραρτήματος Α και Β του Π.Δ. 84/2001 (ΦΕΚ 70 Α΄2001) "Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)"

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Tracking of users and measure and improve performance and supports personalisation
Accept
Decline