• Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή : 9:00-14:00 / Τεταρτη: 17:00-20:00
Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2011 15:41

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Συνάδελφοι

Διαβάστε το αρθρο 19 παράγραφος 5 στο νόμο 3918 που αφορά στη Σύσταση του ΕΟΠΥΥ κα στο τρόπο διαχείρισης εσόδων & εξόδων

5. Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιχορηγήσει τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση των μέχρι 31.12.2010 εκκαθαρισμένων οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζονται οι όροι, ο τρόπος και ο χρόνος εξόφλησης των οφειλών του Ο.Π.Α.Δ. προς τρίτους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

αλλά και το Άρθρο 28, "Λογιστική και οικονομική λειτουργία" στον ίδιο νόμο

"Ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων φορέων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον ισολογισμό του, μπορεί να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με την παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου."

Το αναρτούμε διότι για πολλοστή φορά οι συνάδελφοι ρωτούν εαν θα πληρωθούν τα οφειλόμενα του ΟΠΑΔ για το 2011. Με βάση τις προηγούμενες παράγραφους  του νόμου 3918 και με βάση το άρθρο 24 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ που αναφέρει

"Κάθε δικαίωμα για τη λήψη των παροχών του παρόντος Ενιαίου Κανονισμού παραγράφεται μετά ένα (1) έτος από τη γέννησή του.Απαιτητές παροχές, που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, εφόσον δεν εισπραχθούν μέσα σε ένα (1) χρόνο από την ημέρα που έγιναν απαιτητές, παραγράφονται. Η ημερομηνία παραγραφής αρχίζει για: 1. Νοσήλια από την έξοδο του ασθενή από το θεραπευτήριο. 2. Παρακλινικές εξετάσεις και ειδικές θεραπείες, από την ημερομηνία πραγματοποίησής τους 3. Φάρμακα και θεραπευτικά μέσα, από την ημερομηνία αγοράς τους. 4. Βοήθημα τοκετού, από την ημερομηνία τοκετού. 5. Έξοδα μετακίνησης νεφροπαθών και δαπάνη για αποκλειστική νοσοκόμα, από την ημερομηνία πραγματοποίησης αυτών". 

εύλογα κανείς μπορεί να οδηγηθεί στο συμπέρασμα οτι όλες οι απαιτήσεις μας για το ετος 2011 καθώς και κάποιες του 2010 που εκκαθαρίστηκαν μέσα στο 2011 εξαιρούνται ειδικών ρυθμίσεων, μάλλον δεν θα πληρωθούν σε χρήμα γιατί ο ΕΟΠΥΥ ποτέ δεν θα είναι σε πλεόνασμα αλλα μόνο σε έλλειμα στους προυπολογισμούς του το επόμενο έτος  και επομένως οι πληρωμές στη καλυτέρα των περιπτώσεων θα επιτευχθούν μετά από δικαστική διεκδίκηση και θα γίνει σε ομόλογα. Τα ομόλογα αυτά κατά πάσα πιθανότητα  θα εχουν ονομαστική αξία έκδοσης 2011 και άρα μειωμένα  κατα 50% σε πραγματική αξία. Γιαυτό και πάλι θεωρούμε οτι η απόφαση του Μαρτίου της ΓΣ να προχωρήσουμε σε επίσχεση συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ ηταν η σωστή την οποία και υποστήριξε καθυστερημένα και ο ΠΙΣ και ολοι οι συνάδελφοι θα πρέπει να την ακολουθήσουν καθόσον είναι πασιφανές οτι τα χρήματα του 2011 κινδυνεύουν να μην πληρωθούν ενώ είναι βέβαιο οτι οι ιθύνοντες μόνο μεσω γενικευμένης πίεσης είναι πιθανό να αρχίσουν να σέβονται το ιατρικό σώμα και να αφήσουν κατά μέρος τα σενάρια σοβιετικοποίησης της Ιατρικής στην Ελλάδα.

Το παραπάνω άρθρο βρίσκεται στον ισότοπο :http://privatedoctorsrodopi.blogspot.com/

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Marketing
Set of techniques which have for object the commercial strategy and in particular the market study.
Quantcast
Tracking of users and measure and improve performance and supports personalisation
Accept
Decline